• نامگذاری سال 95 - مقام معظم رهبری

اخبار

بازدید مدیرعامل و ریاست محترم هیئت مدیره بانک دی از پروژه مجتمع تجاری_تفریحی چشم تهران


جناب آقای قربانی مدیرعامل محترم و جناب آقای سهم دینی رئیس محترم هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک دی از پروژه مجتمع تجاری_تفریحی چشم تهران "صدر" بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرا و جزییات این پروژه‌ عظیم و ملی شهر تهران قرار گرفتند.

 11:41 - 1396/08/22متن کامل >>

سهامداران

عمران و مسکن آبادی دیبانک دیدیدار ایرانیان

پروژه ها

از آخرین نمونه کارهای شرکت ما دیدن کنید.